EXPORT FRESH CHERRIES FROM GREECE

 • Τα Ελληνικά κεράσια έχουν περάσει διαχρονικά στον σύγχρονο καταναλωτή της παγκόσμιας αγοράς την δική τους σφραγίδα , σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση και έχουμε την τιμή να εκτελούμε χρέη πρεσβευτή των Ελληνικών κερασιών . 
 • Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις κερασιών στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 50,000 στρέμματα σε διάφορες περιοχές της επικράτειας , με την κάθε περιοχή να συμβάλει τα μέγιστα που μπορεί στην αναβάθμιση της ποιότητας που εξαγάγει η χώρα μας .
 • Τα τελευταία χρόνια με την ενεργή συμμετοχή των κρατικών ερευνητικών κέντρων και τον πανεπιστημίων για την εύρεση των κατάλληλων ποικιλιών που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν ανά περιοχή , με αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση των εξαγώγιμων κερασιών να είναι ραγδαία καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των πιο δύσκολων αγορών του κόσμου .  
 • Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να σας τεκμηριώσω την συμβολή της περιοχής μου στην ποιοτική αναβάθμιση των Ελληνικών κερασιών από τα μέλη του συνεταιρισμού που δραστηριοποιούμε ως επικεφαλής του τμήματος εξαγωγών .

Οργάνωση παραγωγών Βεγορίτιδας ΄΄ Ο ΒΟΡΑΣ ΄΄

ΕΔΡΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η οργάνωση παραγωγών Βεγορίτιδας ΄΄ Ο ΒΟΡΑΣ ΄΄ εδρεύει στους πρόποδες του όρου Βόρας συνεχίζοντας με τους παραγωγούς που την απαρτίζουν την διαχρονική ( παράδοση πέντε γενεών ) καλλιέργεια των μήλων και κερασιών ανωτέρας ποιότητας extra class

Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Επιστημονική τεκμηρίωση κάλυψης της περιοχής μας των κλιματολογικών απαιτήσεων

Γνωρίζουμε οτι οι επιστημονικές έρευνες παγκοσμίως συγκλίνουν στο γεγονός οτι οι ιδανικές  απαιτήσεις σε κλιματολογικές συνθήκες για την καλλιέργεια κερασιών ανωτέρας ποιότητας είναι :

 1. Ιδανικό υψόμετρο από 600 με 800 μέτρα
 2. Να μην είναι εκτεθειμένες οι καλλιέργειες σε βόρειους ανέμους 
 3. Να μην υπάρχουν στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις θύλακες παγετού 
 4. Να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο κατά την διάρκεια της ημέρας  εκτεθειμένες  στον ήλιο 
 5. Να βρίσκονται σε περιοχή με ελάχιστο αριθμό βροχοπτώσεων κατά την περίοδο της άνθησης και της συγκομιδής 
 6. Να υπάρχει στην περιοχή σχετικά χαμηλή υγρασία .

Οφέλη από την γεωγραφική τοποθεσία των αγροκτημάτων μας

Επιστημονική τεκμηρίωση της κάλυψης των ιδανικών κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής μας για καλλιέργεια ανωτέρας ποιότητας κερασιών ( EXTRA CLASS )  :

 1. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις των παραγωγών μας βρίσκονται από 600 έως 850 μέτρα υψόμετρο
 2. Λόγο της τοποθεσίας που βρίσκονται ( στους πρόποδες του όρους Βόρας με ύψος που φτάνει τα 2520 μέτρα ) υπάρχει μία φυσική προστασία από τους Βόρειους ανέμους 
 3. Η ύπαρξη της λίμνης στην περιοχή  λειτουργεί ευεργετικά για τις καλλιέργειες μας ως ένας τεράστιος θύλακας παγετού με το φυσικό αποτέλεσμα να μειώνει δραστικά την επέκταση του παγετού στην ευρύτερη περιοχή .
 4. Οι καλλιέργειες μας είναι εκτεθειμένες στον ήλιο περίπου στο 80% κατά την διάρκεια της ημέρας και μάλιστα στο 100 % των ωρών που ο ήλιος είναι στην μέγιστη αποδοτικότητα του για τις καλλιέργειες .
 5. Λόγο της ύπαρξης του όρους Βόρας οι βόρειοι άνεμοι λειτουργούν ως φυσικοί διώχτες των απειλητικών σύννεφων για ανεπιθύμητες βροχοπτώσεις στην περιοχή μας
 6. Ο συνδυασμός της συνύπαρξης του όρους Βόρας με την λίμνη διατηρούν την υγρασία σε σχετικά χαμηλά επίπεδα .

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΕΔΑΦΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Επιστημονική τεκμηρίωση κάλυψης της περιοχής μας των εδαφολογικών απαιτήσεων

Γνωρίζουμε οτι οι επιστημονικές έρευνες παγκοσμίως συγκλίνουν στο γεγονός οτι οι ιδανικές  απαιτήσεις σε εδαφολογικές συνθήκες για την καλλιέργεια κερασιών ανωτέρας ποιότητας είναι :

 1. Το PH πρέπει να κυμαίνεται από 6 – 7,5 
 2. Να γίνεται καλλιέργεια σε εδάφη όπως ( Αμμοπηλώδη – πηλώδη – χαλικώδη ) 
 3. Να κρατούν υγρασία και παράλληλα να στραγγίζουν εύκολα το νερό
 4. Κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών η υπόγεια στάθμη του νερού να μην ξεπερνάει το 1,5 μέτρο
 5. Να υπάρχει η δυνατότητα της άρδευσης – ποτίσματος ακριβώς την στιγμή που είναι αναγκαίο  

Οφέλη από την εδαφολογική δομή των αγροκτημάτων μας και την υποστήριξη των παραγωγών μας

Επιστημονική τεκμηρίωση της κάλυψης των ιδανικών εδαφολογικών συνθηκών της περιοχής μας για καλλιέργεια ανωτέρας ποιότητας κερασιών ( EXTRA CLASS )  :

 1. Το 90% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων μας καλύπτουν εξαρχής από την φύση τους την απαίτηση σε PH με το υπόλοιπο 10% να βελτιώνεται υπό τις συμβουλές των επιστημονικών συνεργατών που διαθέτουμε στον συνεταιρισμό μας .
 2. Η καλλιέργεια των κερασιών μας γίνεται στην μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών σε Αμμοπηλώδη και Χαλικώδη εδάφη
 3. Η φύση του εδάφους που καλλιεργούμε έχει την ιδιότητα να στραγγίζει γρήγορα το νερό διατηρώντας την υγρασία 
 4. Πριν από κάθε πότισμα που προτίθενται να κάνουν τα μέλη μας εκτελούν μέτρηση του βάθους της στάθμης του νερού στο έδαφος και λειτουργούν ανάλογα στο πότισμα ώστε η στάθμη του νερού να μην ξεπεράσει το 1,5 μέτρο , δίνοντας έμφαση στις μετρήσεις κατά την περίοδο των χειμερινών μηνών.
 5. Οι παραγωγοί μας έχουν μεριμνήσει να δημιουργήσουν αυτόνομες ειδικές κατασκευές  άντλησης νερού από τα πλούσια υπόγεια υδάτινα ρεύματα που διαθέτει η περιοχή μας ώστε να έχουν διαθέσιμο πάντα  πεντακάθαρο νερό για πότισμα .

5 γενιές μεταδιδόμενη και συνεχώς αναβαθμιζόμενη τεχνογνωσία για την καλλιέργεια κερασιών ανωτέρας ποιότητας ( EXTRA CLASS )

Μεταλαμπάδευση τεχνογνωσίας σε συνδυασμό των σύγχρονων μεθόδων και γνώσεων

 • Η διαχρονική αξία της μεταλαμπάδευσης των προγόνων μας από γενιά σε γενιά των γνώσεων και της  αγάπης για καλλιέργεια κερασιών και μήλων  , σε συνδυασμό με την επιστημονική υποστήριξη που διαθέτουμε στα μέλη μας μέσο των συνεργατών που έχουμε , αποτελεί αιχμή του δόρατος για την παραδοσιακά συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας που προσφέρουμε στον τελικό καταναλωτή της παγκόσμιας αγοράς . 
 • Καταλυτικό ρόλο στην αναβάθμιση του ποιοτικού αποτελέσματος από τις καλλιέργειες μας έπαιξε η αναδιάρθρωση που έγινε πριν τρία έτη του αριθμού των μελών μας δημιουργώντας μια συμπαγή βάση 100 μελών από τα 400 που είχαμε , οι οποίοι ήταν εναρμονισμένοι πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς . 
 • Σήμερα ο συνεταιρισμός μας απαριθμείται με πάνω από 200 μέλη με συνεχώς αυξανόμενο τον αριθμό αυτών που ταυτίζονται με το όραμα και τις απαιτήσεις μας να καλύψουμε τις ανάγκες τις σύγχρονης παγκόσμιας αγοράς .
 • Στόχος του συνεταιρισμού μας είναι το 2022 να ξεπεράσουμε τα 300 μέλη

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η Ε.Ε.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Θεωρώντας δεδομένο ότι όλοι οι κανονισμοί και οι οδηγίες της Ε.Ε.  έχουν ως βασικό στόχο την ικανοποίηση , την προστασία του επιπέδου της υγιεινής και την σωστή ενημέρωση του τελικού καταναλωτή , σεβόμενη την ανταλλαγή των χρημάτων του για μια ορθή αγορά φρούτων τους αναλύσαμε και συμβάλλουμε τα μέγιστα με την εφαρμογή :

 1. Της κοινής χρήσης ορολογίας προσδιορισμού της ποιότητας των κερασιών και των μήλων από τον παραγωγό έως και τον τελικό καταναλωτή ανά τον κόσμο 
 2. Την εφαρμογή των ορίων βλαβών ως ελάχιστες απαιτήσεις για την εμπορία των κερασιών και των μήλων 
 3. Τις προϋποθέσεις  σε όρια βλαβών , σε μέγεθος ή βάρος και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φέρουν ανά ποικιλία  τα κεράσια και τα μήλα για την ποιοτική ταξινόμηση τους στις κατηγορίες EXTRA , I , II ( CLASS – EXTRA , I , II )
 4. Στους περιορισμούς και τις απαγόρευσης κατά περίπτωση της χρήσης φαρμάκων για την προστασία της υγιεινής του τελικού καταναλωτή 
 5. Στην εφαρμογή συστημάτων προστασίας από την αναμετάδοση ιώσεων από τον άνθρωπο ( παραγωγό – εργατικό δυναμικό ) στα φρούτα με τελικό στόχο την προστασία της υγιεινής του τελικού καταναλωτή .

ANALYSIS OF EU REGULATIONS IN INTERNATIONAL TRADE

PROVISIONS CONCERNING QUALITY
The purpose of this standard is to define the quality requirements for cherries, after preparation and packaging.

 1. Minimum requirements
  In all classes, subject to the special provisions for each class and the tolerances allowed, the cherries must be:
  — intact,
  — fresh in appearance,
  — sound; produce affected by rotting or deterioration such as to make it unfit for consumption is excluded,
  — firm (according to the variety),
  — clean, practically free of any visible foreign matter,
  — practically free from pests,
  — practically free from damage caused by pests,
  — free from abnormal external moisture,
  — free of any foreign smell and/or taste,
  — with the stem attached (1).
  The cherries must be carefully picked.
  They must be sufficiently developed and display satisfactory ripeness. The development and the condition must be
  such as to enable them:
  — to withstand transport and handling and
  — to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

Classification

 • (i) ‘Extra’ Class
  Cherries in this class must be of superior quality. They must be well developed and have all the characteristics
  and the typical colouring of the variety
 • (ii) Class I
  Cherries in this class must be of good quality. They must be characteristic of the variety.
 • (iii) Class II
  This class includes cherries which do not qualify for inclusion in the higher classes, but satisfy the minimum
  requirements specified above.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ο συνεταιρισμός μας  :

 • Υιοθέτησε τους όρους της ΕΕ που ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις εμπορίας και αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες μας προς τους αγοραστές για την μεγιστοποίηση της ασφάλειας των αγορών τους με την οπτική  καταγραφή των ορίων 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ

 • Υιοθέτησε τα όρια και τους περιορισμούς που ορίζουν οι κανονισμοί της  ΕΕ για την ένταξη στην ποιοτική ταξινόμηση των κερασιών και των μήλων που εξάγουμε . Παράλληλα αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες μας προς τους αγοραστές για την μεγιστοποίηση της ασφάλειας των αγορών τους με την οπτική  καταγραφή των ορίων ταξινόμησης ανά περίπτωση 
 • Κάνει χρήση της ορολογίας που επιβάλλουν οι κανονισμοί της ΕΕ
 • Υιοθέτησε όλους τους κανονισμούς που αποσκοπούν στην προστασία της υγιεινής του τελικού καταναλωτή και αναβάθμισε την συμβολή του σε αυτόν τον στόχο με την χρήση υλικών από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης τα οποία τυγχάνουν της παγκόσμιας αναγνώρισης ( ΠΧ κάνουμε χρήση αντισηπτικών χεριών και απολυμαντικών χώρων από την Γερμανική εταιρεία Dr Schumacher κτλ) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ

 • Ο συνεταιρισμός μας σήμερα διαθέτει 22 θαλάμους ψυκτικούς και ελεγχόμενης ατμόσφαιρας
 • Επίσης διαθέτει μηχανικό εξοπλισμό με δυνατότητα διαλογής πάνω από 160,000 κιλά ημερησίως
 • Εξειδικευμένα τμήματα που είναι επιφορτισμένα για τις :

1 Εξαγωγές  με επικεφαλή τον κύριο Ιωσηφίδη Γεώργιο

2 Την διαχείριση προσωπικού και μηχανικού εξοπλισμού με επικεφαλή τον κύριο Παπαδόπουλο Κοσμά

3 Την μηχανοργάνωση και την μηχανογράφηση με επικεφαλή την κυρία Καρυπίδου Γεωργία

4 Την ενημέρωση και την την τήρηση των κανονισμών για ένταξη νέων μελών με επικεφαλή τον κύριο Γκόγκο Ιορδάνη

5 Τμήμα ποιοτικού ελέγχου με επικεφαλή τον κύριο Λιάκο Κωνσταντίνο

6 Τμήμα νομικής υποστήριξης με επικεφαλή τον κύριο Μπόγια Αργύρη

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 • Σε χαρτοτελάρα χύμα διαφόρων διατάσεων 
 • Σε κουπάκια 1kgr – 500 gr συσκευασμένα σε χαρτοτελάρα 
 • Σε πλαστικά τελάρα μίας χρήσης χύμα

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΕΡΑΣΙΩΝ

 • REGINA : Σκούρο κόκκινο / Γλυκιά υπόξινη γεύση / Ανθεκτικός καρπός / Σχήμα ελαφρός σχήμα καρδιάς /  Μέγεθος > 2,8 mm 
 • GORDIA : Σκούρο κόκκινο / Γλυκιά γεύση / Ανθεκτικός καρπός / Σχήμα ελαφρός σχήμα καρδιάς / Σχήμα ελαφρός σχήμα καρδιάς /  Μέγεθος > 2,8 mm 
 • FEROVIA : Σκούρο κόκκινο / Γλυκιά υπόξινη γεύση / Ανθεκτικός καρπός / Σχήμα ελαφρός σχήμα καρδιάς /  Μέγεθος > 2,8 mm 
 • GREY STAR : Σκούρο κόκκινο / Γλυκιά υπόξινη γεύση / Ανθεκτικός καρπός / Σχήμα ελαφρός σχήμα καρδιάς /  Μέγεθος > 2,8 mm 

ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΜΟΤΗΤΑΣ

 • MAY / JUNE
 • JULY / AUGUST

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 • REGINA 1.000.000    kgr
 • GORDIA      500.00    kgr
 • FEROVIA 1.000.000 kgr
 • GREY STAR 500.00  kgr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 • Αποστολή e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς για ενημέρωση διαθεσιμότητας του συνδυασμού της ποικιλίας της ποιοτικής ταξινόμησης με τα μεγέθη , προτίμηση συσκευασίας , τιμής αγοράς και χρόνο παράδοσης στο opvegoritidas@gmail.com υπόψιν του κυρίου Ιωσηφίδη Γεώργιου 
 • Στην συνέχεια ο κύριος θα μεριμνήσει να σας αποστείλει σε άμεσο χρονικό διάστημα τις σχετικές απαντήσεις με τιμών ανά κατηγορία ποιοτικής ταξινόμησης 
 • Στην καταφατική απάντηση του αγοραστή θα σας αποσταλεί η προφόρμα της παραγγελίας με συνοδευτικό οπτικό υλικό από τους επιτρεπτούς καρπούς που επιτρέπουν οι κανονισμοί της ΕΕ 

Διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο από την παραγωγή έως και την πώληση είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε την ανώτερη ποιότητα στα κεράσια και τα μήλα μας .

Η παρουσίαση έχει γίνει υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιών διαφήμισης των στελεχών της companies-from-europe.com  . Η companies-from-europe.com για την αντιγραφή της παρούσας παρουσίασης ή μέρους αυτής , επιφυλάσσεται σε κάθε νόμιμο δικαίωμα της για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων της που προκύπτουν από τις υπηρεσίες διαφήμισης που παρέχει .